Rejestracja

Administratorem danych jest Takeda Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem w serwisu oraz po wyrażeniu zgody w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Portal zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.

* pola obowiązkowe